Primerose: Miért?

Miért kékebb az ég ,
ha rád gondolok?
Miért szebb a madárdal,
ha hozzád bújok?
Miért nyílik ki a rózsa,
ha ajkamra csókolsz?
Mért virágzik az orgona
mikor nekem bókolsz?
Miért zöldebb minden bokor
ha reggel téged látott?
...vagy mért látom én
sokkal szebbnek veled a világot?
Miféle varázslat
lakozik szívedben,
amitől az élet, lábad nyomán,
százszor szebben kiserken (?)

Miles Davis - Smoke gets in your eyes

Radnóti Miklós: HA RÁMFIGYELSZ…

Lélekzetem gyorsan tünő
ködöt lehell az ablakon;
homálya holdja egyre nő,
ahogy magamat faggatom.
Mi hozhat még nekem vigaszt?
Szerelmem is bogozhatatlan,
sugárzik mint a fájdalom
és éjjelenként fölriaszt.

Kabátom belső balzsebében,
épen szívem fölött a tiszta toll.
Rosszkedvem füst ott fenn a nyári égen
s ki gondol rám, ha most az égre néz?
s ki válaszol? magamban van honom.
Ablaknál állok, itthon, s mégis úgy,
mint hullámverte zátonyon
berajzolt testű tengerész.

Kéken lebeg az ég felettem
s ázott esernyők bánata csorog
bennem ma hajnal óta már.
Hiába ég a nap felettem,
lehangol, mint a másnapos szakáll.

Sötét a bánat kútja s mint a jég,
de tükrén mégis ott borzong az ég,
mélységbe hullott életem elé is
így tartja védő két kezét a kék.
A bánat így emel fel égre mégis.

( S nem tart soká. Ha rám figyelsz,
majd egyre égibb hangot hall füled.
S a végső szó után meséld el,
hogy bordán roppantott a rémület.)

1942 január 15

. kaktusz

Tudod arra gondoltam, 
a csend különleges dolog, 
különleges, 
mint benne az ember, 
a hangulatnak a gyermeke ő is: 
sokféle van, 
van közöttük halálos 
és titokzatos, 
süket és elviselhetetlen, 
néma és bátortalan, 
sokszor már gyáva, 
és nagyon unalmas, 
bamba, 
de lehet elgondolkodtató, 
döbbenetes, álmélkodó, 
se szeri se száma annak, 
ami őt, a csendet okozza... 
lehet boldogító, 
a csodát követő, felemelő, 
és félelmetesen ijesztő, 
az ember vágyik rá 
és menekül előle, 
se vele, se nélküle, 
szenved a csönd nélkül, 
örökké csak vele: 
megbolondul… 
de ha egyszer 
a lélekbe végleg beköltözik, 
az a békességnek a csendje, 
a szeretet háborítatlan nyugalma, 
a hangulat nem uralja, 
a lélek békéje 
a szeretet megnyugtató csendje, 
csend, ami mégis
földöntúli muzsika.

2013. január 14.

József Attila: A SZEMED


Nagy, mély szemed reám ragyog sötéten
s lelkemben halkan fuvoláz a vágy.
Mint ifjú pásztor künn a messzi réten
subáján fekve méláz fényes égen
s kezében búsan sírdogál a nád.

Nagy, mély szemed reám ragyog sötéten
s már fenyves szívem zöldje nem örök.
Galambok álma, minek jössz elébem?
Forró csöppekben gurulnak az égen
s arcomba hullnak a csillagkörök.

Nagy, mély szemed reám ragyog sötéten
s a vér agyamban zúgva dübörög.

V. Hugo: MERT MINDEN FÖLDI LÉLEK

Mert minden földi lélek
valakibe
átszáll, mint illat, ének,
láng vagy zene;

mert minden élet annak,
amit szeret,
rózsákat mindig ad vagy
töviseket;

mert április a lombnak
víg zajokat
s az alvó éj a gondnak
nyugalmat ad;

mert vizet a virágnak
az ébredő
hajnal, cinkét a fáknak
a levegő,

s mert a keserü hullám
ha partra hág,
a földnek, rásimulván,
csókokat ád:

én, csüggve karjaidban
az ajkadon,
a legjobbat, amim van,
neked adom!

Gondolatom fogadd hát:
csak sírni tud,
ha nincs veled, s tehozzád
zokogva fut!

Vágyaim vándorolnak
mindig feléd!
Fogadd minden napomnak
árnyát, tüzét!

Üdvöm gyanutlanúl és
mámorosan
hízelgő dalra gyúl és
hozzád suhan!

Lelkem vitorla nélkül
száll tétova,
s csak te vagy íme végül
a csillaga!

Vedd múzsámat, kit álma
házadba visz,
s ki sírni kezd, ha látja,
hogy sírsz te is!

S vedd - égi szent varázskincs!
vedd a szivem,
amelyben semmi más nincs,
csak szerelem!

(Szabó Lőrinc)

Kökény Attila - Nekünk másképp járt a boldogság

Primerose: Te meg én


Fantáziarajz a Kepler-47 rendszeréről. A csillagpár az első olyan fedési kettős, melyben két bolygó kering cirkumbináris pályán.Fotó: T. Pyle / Caltech

Ha a csillagokat nézem
Szemedre emlékszem
amint felgyulladt a fénye
Lelkem legbelső mélyébe
 
Fülembe súg az ősz dúdolva
Mintha kedves hangod volna
Csókról mesél, szerelemről
hogy lett egy a két emberből
 
Könnyek, csókok, nevetések
vad szerelmes ölelések
részem vagy, bevéstelek
génjeiben rejtelek
 
Semmi sem vész el
tovább él másban
s születik újjá
örök körforgásban
 
Két kis szerves pont
az univerzum peremén
él tovább a csillagokban
ahogy csókolt, Te meg én

Primerose: Ráébredés

Bárányfelhők játsztak az égen
Ahogy sétáltunk kéz a kézben
A nap sem villant szebben
Mint két szemed szememben
Fülembe súgtad, mint egy imádságot
S felismertem benne e végzetes valóságot:
-Ha a föld kifordulna tengelyéből, egészen
-Én akkor is részed leszek, s Te /Kincsem/
részem
Related Posts with Thumbnails