Primerose: Miért?

Miért kékebb az ég ,
ha rád gondolok?
Miért szebb a madárdal,
ha hozzád bújok?
Miért nyílik ki a rózsa,
ha ajkamra csókolsz?
Mért virágzik az orgona
mikor nekem bókolsz?
Miért zöldebb minden bokor
ha reggel téged látott?
...vagy mért látom én
sokkal szebbnek veled a világot?
Miféle varázslat
lakozik szívedben,
amitől az élet, lábad nyomán,
százszor szebben kiserken (?)

Miles Davis - Smoke gets in your eyes

Radnóti Miklós: HA RÁMFIGYELSZ…

Lélekzetem gyorsan tünő
ködöt lehell az ablakon;
homálya holdja egyre nő,
ahogy magamat faggatom.
Mi hozhat még nekem vigaszt?
Szerelmem is bogozhatatlan,
sugárzik mint a fájdalom
és éjjelenként fölriaszt.

Kabátom belső balzsebében,
épen szívem fölött a tiszta toll.
Rosszkedvem füst ott fenn a nyári égen
s ki gondol rám, ha most az égre néz?
s ki válaszol? magamban van honom.
Ablaknál állok, itthon, s mégis úgy,
mint hullámverte zátonyon
berajzolt testű tengerész.

Kéken lebeg az ég felettem
s ázott esernyők bánata csorog
bennem ma hajnal óta már.
Hiába ég a nap felettem,
lehangol, mint a másnapos szakáll.

Sötét a bánat kútja s mint a jég,
de tükrén mégis ott borzong az ég,
mélységbe hullott életem elé is
így tartja védő két kezét a kék.
A bánat így emel fel égre mégis.

( S nem tart soká. Ha rám figyelsz,
majd egyre égibb hangot hall füled.
S a végső szó után meséld el,
hogy bordán roppantott a rémület.)

1942 január 15
Related Posts with Thumbnails